Verborgen gebreken bij een nieuw bedrijfspand

Verborgen gebreken bij een nieuw bedrijfspand

Het is zover, je gaat verhuizen naar je pas gekochte bedrijfspand. De verhuizing zelf is veel werk, maar je hebt al tape en verhuisdozen gekocht bij verhuisdozenstore.nl, en werken n in je nieuwe pand is eenĀ  aangenaam vooruitzicht. Maar wat nu als je je woning hebt betrokken en er is bijvoorbeeld ineens lekkage in het dak of de kozijnen blijken rot te zijn. Als de verkopende partij dit niet bij verkoop van de woning heeft gemeld, kan er sprake zijn van een verborgen gebrek. Moet je de schade en de kosten van reparatie voor eigen rekening nemen, of kunnen deze op de verkopende partij verhaald worden?

Wat is een verborgen gebrek

Een gebrek aan een huis is niet perse een verborgen gebrek. Hier is alleen sprake van als je niet kennis hebt kunnen nemen van het gebrek. Een verborgen gebrek is dus eigenlijk letterlijk een gebrek wat verborgen is. Een ernstig gebrek is op de verkopende partij te verhalen. Een lekkend dak of een lekkende waterleiding bijvoorbeeld, kan gezien worden als een ernstig gebrek. Zowel de koper als de verkoper hebben verplichtingen als het gaat om gebreken aan de woning. De koper heeft onderzoeksplicht en de verkoper heeft mededelingsplicht.

Onderzoeksplicht

De koper mag niet zonder meer uitgaan van de openheid van de verkoper. De koper heeft onderzoeksplicht. Je zult zelf moeten onderzoeken of er sprake is van gebreken aan de woning. Door het laten verrichten van een bouwkundig onderzoek, sterk je jezelf als je uiteindelijk de verkoper wilt aanspreken op verborgen gebreken. Dit onderzoek is niet 100% waterdicht en er kunnen nog steeds verborgen gebreken aan het licht komen, maar je heb voldaan aan de onderzoeksplicht. Komen er wel gebreken aan het licht, dan kunnen de reparatiekosten meegenomen worden in het bod.

Mededelingsplicht

De verkopende partij heeft mededelingsplicht. Alle gebreken die bij de verkoper bekend zijn, dienen aan de kopende partij gemeld worden. Mochten er toch gebreken boven water komen die als ernstig gebrek kunnen worden aangemerkt, of een gebrek die de verkoper bewust verzwegen heeft, dan kan de schade op de verkoper worden verhaald. Bij een ernstig gebrek doet het niet ter zake of de verkoper hier al dan niet van op de hoogte was.

Een verborgen gebrek, en nu?

Wanneer vastgesteld is dat er sprake is van een verborgen gebrek, meld je dit bij de verkopende partij. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast, bij voorkeur per aangetekende brief. Geef de verkoper de kans om op een normale manier en binnen een redelijke termijn met een oplossing te komen. Levert dit niets op, dan kun je de verkoper een ingebrekestelling sturen. Hierin neem je minimaal een redelijke termijn voor herstel op. Verder vermeld je in de ingebrekestelling dat je na de genoemde termijn zelf overgaat tot herstel waarbij de kosten voor rekening van de verkoper komen. Indien ook hier geen resultaat uit voort komt en de kosten op de verkoper verhaald moeten worden, is het aan te bevelen hier een juridisch adviseur voor in te schakelen