Author Archive: Sarah Thompson

Verborgen gebreken bij een nieuw bedrijfspand

Verborgen gebreken bij een nieuw bedrijfspand

Het is zover, je gaat verhuizen naar je pas gekochte bedrijfspand. De verhuizing zelf is veel werk, maar je hebt al tape en verhuisdozen gekocht bij verhuisdozenstore.nl, en werken n in je nieuwe pand is een  aangenaam vooruitzicht. Maar wat nu als je je woning hebt betrokken en er is bijvoorbeeld ineens lekkage in het dak of de kozijnen blijken rot te zijn. Als de verkopende partij dit niet bij verkoop van de woning heeft gemeld, kan er sprake zijn van een verborgen gebrek. Moet je de schade en de kosten van reparatie voor eigen rekening nemen, of kunnen deze op de verkopende partij verhaald worden?

Wat is een verborgen gebrek

Een gebrek aan een huis is niet perse een verborgen gebrek. Hier is alleen sprake van als je niet kennis hebt kunnen nemen van het gebrek. Een verborgen gebrek is dus eigenlijk letterlijk een gebrek wat verborgen is. Een ernstig gebrek is op de verkopende partij te verhalen. Een lekkend dak of een lekkende waterleiding bijvoorbeeld, kan gezien worden als een ernstig gebrek. Zowel de koper als de verkoper hebben verplichtingen als het gaat om gebreken aan de woning. De koper heeft onderzoeksplicht en de verkoper heeft mededelingsplicht.

Onderzoeksplicht

De koper mag niet zonder meer uitgaan van de openheid van de verkoper. De koper heeft onderzoeksplicht. Je zult zelf moeten onderzoeken of er sprake is van gebreken aan de woning. Door het laten verrichten van een bouwkundig onderzoek, sterk je jezelf als je uiteindelijk de verkoper wilt aanspreken op verborgen gebreken. Dit onderzoek is niet 100% waterdicht en er kunnen nog steeds verborgen gebreken aan het licht komen, maar je heb voldaan aan de onderzoeksplicht. Komen er wel gebreken aan het licht, dan kunnen de reparatiekosten meegenomen worden in het bod.

Mededelingsplicht

De verkopende partij heeft mededelingsplicht. Alle gebreken die bij de verkoper bekend zijn, dienen aan de kopende partij gemeld worden. Mochten er toch gebreken boven water komen die als ernstig gebrek kunnen worden aangemerkt, of een gebrek die de verkoper bewust verzwegen heeft, dan kan de schade op de verkoper worden verhaald. Bij een ernstig gebrek doet het niet ter zake of de verkoper hier al dan niet van op de hoogte was.

Een verborgen gebrek, en nu?

Wanneer vastgesteld is dat er sprake is van een verborgen gebrek, meld je dit bij de verkopende partij. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast, bij voorkeur per aangetekende brief. Geef de verkoper de kans om op een normale manier en binnen een redelijke termijn met een oplossing te komen. Levert dit niets op, dan kun je de verkoper een ingebrekestelling sturen. Hierin neem je minimaal een redelijke termijn voor herstel op. Verder vermeld je in de ingebrekestelling dat je na de genoemde termijn zelf overgaat tot herstel waarbij de kosten voor rekening van de verkoper komen. Indien ook hier geen resultaat uit voort komt en de kosten op de verkoper verhaald moeten worden, is het aan te bevelen hier een juridisch adviseur voor in te schakelen

De betere aanpak voor het starten van een webwinkel

De betere aanpak voor het starten van een webwinkel

Iedereen kan tegenwoordig een webwinkel beginnen, maar niet iedereen houdt het vol. Het is helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Als je werkelijk succes met je webwinkel wilt boeken, zul je er hard voor moeten werken. Maar als je ervoor gaat, is dat natuurlijk helemaal geen probleem.

 

Marktonderzoek

 Marktonderzoek is iets wat je al voordat je een webwinkel start, kunt doen. Vergelijk websites met een vergelijkbaar aanbod wat jij op internet wilt aanbieden. Vergeet daarbij niet naar de grotere webshops te kijken. Neem de beste ideeën over om de juiste strategie te bepalen. Werk daarmee je plannen tot in de details uit en betrek daar ook je financiële mogelijkheden bij.

Begin klein

 Als je helemaal met niets gaat beginnen, is het waarschijnlijk slimmer om in het klein te beginnen, maar wel met focus op het grote werk. Hoeveel moet je in huis hebben om een bepaalde omzet te kunnen realiseren? Wees erop voorbereid dat je winkel gigantisch aanslaat bij het publiek. Begin klein, maar denk groot.

 

Mobiel bereikbaar

 Zorg dat je ook mobiel bereikbaar bent en dat mensen via de mobiel net zo gemakkelijk aankopen kunnen doen. Voor het maken van een mobiele app kun je de hulp van een Java developer inschakelen bij Personal Programmer. Dit is een hele investering, maar zorgt er wel voor dat jij de mogelijkheden voor jouw webwinkel enorm vergroot.

 

Kennis vergaren

 Blijf jezelf op de hoogte houden van alles waar je met je webwinkel mee te maken krijgt, van regels waar je jezelf aan moet houden tot en met de ontwikkelingen van concurrenten. Lees blogs van anderen die ervaringen delen over het reilen en zeilen van een webwinkel. Je kunt hier veel uit leren, vooral de ervaringsverhalen bevatten waardevolle informatie.

 

Bloggen

 Ga zelf ook zo snel mogelijk een blog beginnen. Je trekt er aandacht voor je webwinkel mee en degene die het leest, hoort meestal ook tot jouw doelgroep. Twitter en Facebook zijn ook geweldige hulpmiddelen om je webwinkel te etaleren.

Logistiek

 Maak planningen hoe jij je producten wilt verzenden en op welk tijdstip dat handig is. Je kunt het uitbesteden, maar dat loont zich alleen als je al een grote omzet genereert.

 

Cijfers

 Houd de cijfers bij van het aantal bezoekers, je voorraden, je inkomsten en uitgaven. Cijfers zijn zeer belangrijk om de juiste koers te bepalen.

De beste webwinkel

 Als mensen producten online bij jou bestellen en betalen, dan is veiligheid een heel belangrijk aspect om klanten te krijgen. Het is dus zaak dat klanten bij het bezoek aan jouw webshop een veilig gevoel krijgen tijdens het winkelen. Zorg voor een duidelijke navigatie. Geef je website een persoonlijke touch en onderscheid jezelf van je concurrentie.

 

Hard werken

 Succesvol worden en blijven staat synoniem aan hard werken. Zorg dat je constant bezig bent met je webwinkel te voorzien van nieuwe content in de vorm van nieuwe, aantrekkelijke productbeschrijvingen zoals Amazon dat doet. Leuke acties trekken ook vaak meer publiek. Betrek hier je blog en overige social media hulpmiddelen bij voor een betere positie in de zoekresultaten.